Lege oharra

WEB ORRIAREN LEGE OHARRA

www.baztangomendigoizaleak.org

XEDEA

Lege‐ohar honek CLUB DEPORTIVO BAZTANGO MENDIGOIZALEAK, (aurrerantzean, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK) titularra den www.baztangomendigoizaleak.org webgunearen erabilera arautzen du.

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ren webgunean nabigatzeak haren erabiltzaile‐izaera esleitzen dio, eta legezko abisu honetan argitaratutako baldintza guzti‐guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartzea dakar. Halaber, ohartarazten du baldintza horiek aldatu ahal izango dituela BAZTANGO MENDIGOIZALEAK aldez aurretik jakinarazi gabe, eta, kasu horretan, argitaratu eta jakinarazi egingo dela ahalik eta lasterren.

Horregatik, web gune honetatik eskaintzen den informazioa eta zerbitzuak eskuratu eta erabili nahi izanez gero, komeni da edukia arretaz irakurtzea.

Gainera, erabiltzaileak webgunearen erabilera zuzena egin beharko du, legeekin, fede onarekin, ordena publikoarekin, trafikoaren erabilerekin eta lege‐ohar honekin bat etorriz, eta betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitekeen edozein kalte‐galeraren erantzule izango da BAZTANGO MENDIGOIZALEAKaren edo hirugarrenen aurrean.

Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera debekatuta dago, eta BAZTANGO MENDIGOIZALEAK sarbidea eta erabilera ukatu edo kendu ahal izango ditu edozein unetan.

1‐ IDENTIFIKAZIOA

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazten dizu:

Titularra: CLUB DEPORTIVO BAZTANGO MENDIGOIZALEAK

Izen komertziala hau da: CLUB DEPORTIVO BAZTANGO MENDIGOIZALEAK IFZ: G31209901

Telefonoa: 647353085

Helbidea: Apdo. Correos, 31‐ 31700 ELIZONDO (Nafarroa)

2‐ KOMUNIKAZIOAK

Gurekin harremanetan jartzeko hainbat bitarteko jarriko ditugu: Telf: 647 353085

Emaila: info@baztangomendigoizaleak.org

Posta‐helbidea: Apdo. Correos, 31‐ 31700 ELIZONDO (Nafarroa)

Erabiltzaileen eta BAZTANGO MENDIGOIZALEAKaren arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, aurrez zehaztutako edozein bitartekoren bidez egiten direnean, telefonoa izan ezik.

3‐ EDUKIA

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK, Web gune honen bidez (www.baztangomendigoizaleak.org) enpresari buruzko datu interesgarriak ematen ditu, bai eta bere jarduerarekin lotutako informazioa, albisteak edo web zerbitzuak ere. Informazio hori argitaratu zen unean indarrean zegoena da.

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK arreta berezia jartzen du webguneko informazioa zehatza eta doia izan dadin, aldizka eguneratuz eta akatsak antzemandakoan zuzenduz. Hala ere, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ezin du bermatu informazioa eguneratuta dagoenik eta une oro akatsik ez dagoela.

Webgune honetan argitaratutako informazioak informazio‐izaera baino ez du. (informatzea du helburu)

4‐ SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak sarrera librekoak eta doakoak dira. Hala ere, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK bere webgunean eskainitako zerbitzuetako batzuk erabiltzeko baldintza gisa jar dezake aldez aurretik dagokion inprimakia betetzea.

Erabiltzaileak bermatzen du BAZTANGO MENDIGOIZALEAK jakinarazten dizkion datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna, eta bera izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra.

Erabiltzaileak berariaz hitz ematen du BAZTANGO MENDIGOIZALEAKo edukiak eta zerbitzuak egoki erabiliko dituela eta ez dituela erabiliko, besteak beste:

Delitu‐edukiak, eduki bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.

Sarean birus informatikoak sartzea edo BAZTANGO MENDIGOIZALEAKo edo beste pertsona batzuen dokumentu elektronikoetan, datuetan edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak eragin, hondatu, eten edo eragin ditzaketen jarduketak egitea; baita beste erabiltzaile batzuei webgunera eta haien zerbitzuetara sartzea oztopatzea ere, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK zerbitzu ematen dien baliabide informatikoak masiboki kontsumituz.

Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo BAZTANGO MENDIGOIZALEAK edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.

Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzea, eta BAZTANGO MENDIGOIZALEAKaren edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.

Beste edozein erabiltzaileren nortasuna ordeztea.

Kopiatu, banatu, jendaurrean jartzeko beste edozein moduren esku jarri, edukiak eraldatu edo aldatu, eskubideen titularraren baimena izan ezean edo legez baimenduta ez badago.

 

Datuak biltzea publizitaterako eta edozein motatako publizitatea bidaltzeko, bai eta saltzeko edo merkataritza‐izaerako beste komunikazio batzuk bidaltzeko ere, aldez aurretik eskatu edo baimendu gabe.

5‐ JABETZA INTELEKTUALA

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK titularra da, eta dagokion lizentzia du, www.baztangomendigoizaleak.org webgunearen jabetza intelektual eta industrialaren ustiapen‐eskubideen gainean. Web guneko eduki guztiak, diseinu grafikoa, iturburu‐kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak eta bertan agertzen diren gainerako elementuak barne, kontrakoa adierazi ezean, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK titulartasun esklusiboa dira. Erabiltzailearen sarbideak eta nabigazioak ez du inola ere esan nahi BAZTANGO MENDIGOIZALEAK bere webgunearekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duen beste edozein eskubideri uko egiten dionik, eskualdatzen duenik, lizentziarik edo lagapen partzialik edo osorik ematen duenik. Ondorioz, ezin da ezabatu, saihestu edo manipulatu egile‐eskubideen abisua (“copyright”) eta BAZTANGO MENDIGOIZALEAK edo haren titularren eskubideak identifikatzeko edukietan sartutako beste edozein datu, ez eta babesteko gailu teknikoak, aztarna digitalak edo edukietan sar daitekeen edozein informazio‐ eta/edo identifikazio‐mekanismo ere. Era berean, debekatuta dago www.baztangomendigoizaleak.org en jasotako eduki guztiak edo batzuk aldatzea, kopiatzea, berrerabiltzea, ustiatzea, erreproduzitzea, publikoki komunikatzea, bigarren edo ondorengo argitalpenak egitea, fitxategiak kargatzea, postaz bidaltzea, transmititzea, erabiltzea, tratatzea edo edozein modutan banatzea helburu publiko edo komertzialetarako, baldin eta ez badago BAZTANGO MENDIGOIZALEAK berariazko eta idatzizko baimenik.

Erabiltzaileak onartzen du, beraz, Web honen eduki guztiak edo batzuk edozein prozeduraren bidez erreproduzitzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea eta, oro har, beste edozein motatako ustiapena webgunearen titularraren edo horien titularraren jabetza intelektual eta/edo industrialaren eskubideen urraketa dela.

Webguneko eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturburu‐kodeak, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK jabetzakoak dira, eta erabiltzaileari ezin zaio horien gaineko ustiapen‐eskubiderik laga, webgunea behar bezala erabiltzeko behar‐ beharrezkoa denaz gain.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak ikus ditzakete eta, hala badagokio, kopia pribatu baimenduak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak ez bazaizkie gero hirugarrenei uzten, eta ez bazaizkie instalatzen sareetara konektatutako zerbitzariei, eta ez badira ustiatzen.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak BAZTANGO MENDIGOIZALEAK jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu horiek erabiltzeak edo sartzeak erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, bai eta ustiapen‐ eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK eta ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta BAZTANGO MENDIGOIZALEAK haren edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere.

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ez du bere gain hartzen webgune honetan eskuragarri jarritako materialei erabiltzaile bakoitzak ematen dien erabileraren erantzukizunik, ezta material horietan oinarrituta egiten dituen jarduketen erantzukizunik ere.

6‐ ADINGABEEN DATUAK BILTZEA

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko prestatutako web‐formularioak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.

7‐ BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA SARBIDEAN ETA ERABILERAN

Webgune honen edukia orokorra da, eta helburu informatiboa baino ez du, eta ez du erabat bermatzen eduki guztietarako irispidea, ez eta horien sakontasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, ez eta helburu zehatz baterako egokitasuna edo erabilgarritasuna ere.

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK kanpoan uzten du, ordenamendu juridikoak baimentzen duen arte, honako hauetatik eratorritako era guztietako kalte‐galeren erantzukizun oro:

Webgunera sartzea ezinezkoa izatea, edo edukiak egiazkoak, zehatzak, zuzenak eta/edo eguneratuak ez izatea, bai eta helarazitako, zabaldutako, biltegiratutako edo eskuragarri jarritako eduki‐mota guztietako akatsak eta akatsak egotea ere, baldin eta webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu badira.

Sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketen edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea.

Webgunearen erabilera desegokiaren ondorioz legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege‐ohar hau ez betetzea. Bereziki, eta adibide gisa, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ez ditu bere gain hartzen jabetza intelektual eta industrialeko, enpresa‐sekretuetako, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak urratzen dituzten hirugarrenen jarduerak, ez eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia urratzen dutenak ere.

Era berean, BAZTANGO MENDIGOIZALEAK uko egiten dio webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrek zuzenean kudeatzen ez duen informazioari buruzko edozein erantzukizuni. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaltzeko aukera ematen duten beste iturri batzuen berri ematea da. BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ez du bermatzen eta ez du bere gain hartzen lotutako guneen funtzionamenduaren edo irisgarritasunaren gaineko erantzukizunik; ez du bisitarik iradokitzen, gonbidatzen edo gomendatzen, eta, beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. BAZTANGO MENDIGOIZALEAK ez du bere gain hartzen hirugarrenek hiperestekak ezartzeko ardura.

8‐ LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu edozein edukiren erabilera eta/edo webguneko edozein jarduera egitea zilegi ez dela adierazten duten gertaerak edo inguruabarrak daudela, jakinarazpen bat bidali beharko dio BAZTANGO MENDIGOIZALEAK, behar bezala identifikatuta eta ustezko arau‐hausteak zehaztuta.

9‐ ARGITALPENAK

Webgunearen bidez ematen den administrazio‐informazioak ez du ordezten administrazio publikoetako aldizkari ofizialei formalki argitaratu behar zaizkien lege, araudi, plan, xedapen orokor eta egintzen lege‐ publizitatea, horiek baitira haien egiazkotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa legezko baliorik gabeko gida gisa ulertu behar da.

10‐ APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Oraingo baldintzak Europako legeriak arautuko ditu, eta, kasu honetan, kontrol‐agintaritzaren (DBEB/AVPD) eta indarrean dagoen Espainiako legeriaren mende egongo da.

Euskara eta gaztelania erabiliko dira.